Naar Dorcas.nl
Dorcas winkelelburg

Help Dorcas Helpen

Word donateur Word donateur
Kom in actie voor de allerarmsten! Doneer online of bel 0228 59 59 00

Dorcas Winkel Elburg een half jaar onderweg ....

Sector info

Dorcas Winkel Elburg het eerste half jaar onderweg voor kinderen.

We zijn dankbaar om u te kunnen melden dat Dorcas winkel Elburg het eerste half jaar al geweldige resultaten heeft geboekt. Dankzij onze medewerkers en onze klanten kunnen we al een behoorlijk steentje bijdragen. Het afgelopen halve jaar hebben we natuurlijk Nepal gesteund met €10.000,00 Daarnaast hebben we ook € 22.500,00 kunnen overmaken aan de projecten voor kinderhulp. Hierbij informatie rondom deze projecten.

 

Een veilige en gezonde leefomgeving voor kinderen.


Dorcas Kinderontwikkeling steunt de realisatie van een veilige omgeving waarin kwetsbare kinderen zich
zodanig kunnen ontwikkelen dat ze in staat zijn om voor zichzelf te zorgen als ze eenmaal volwassen zijn.
Dorcas helpt kinderen om hun schoolresultaten te verbeteren, verzorgt trainingen voor ouders en kinderen en
betrekt de lokale bevolking bij haar projecten. De doelen die Dorcas met Kinderontwikkeling van 2012 tot en met
2016 nastreeft zijn: 1.550 kinderen integreren in de maatschappij na het doorlopen van een
rehabilitatieprogramma zodat ze klaar zijn voor een zelfstandig leven,1.530 kinderen betere, en op zijn minst
gemiddelde schoolresultaten laten behalen en bij 2.490 kinderen gedragsverbetering bewerkstelligen.

 

Steun voor kinderen in Oost-Europa en Afrika


Meer dan de helft van de kinderen in
ontwikkelingslanden groeit op zonder toegang tot
basisvoorzieningen. Zo is een op de zes kinderen
ondervoed, heeft een op de zeven geen toegang tot
gezondheidszorg, heeft een op de vijf geen schoon
water en heeft een op de drie geen sanitaire
voorzieningen thuis. Verder gaan 120 miljoen kinderen
niet naar school en kunnen veel ouders en verzorgers
door armoede niet goed voor hun kinderen zorgen.


Kwetsbaarheid en kracht van kinderen


Kinderen zijn een kwetsbare groep in de samenleving,
want ze zijn afhankelijk van anderen. Wezen, kinderen
uit probleemgezinnen, kinderen met een beperking en
kinderen uit minderheidsgroepen zijn extra kwetsbaar.
Dorcas heeft oog voor deze kinderen en gelooft dat de
nieuwe generatie verandering en ontwikkeling op gang
kan brengen. Daarom ondersteunt Dorcas projecten die
een goede en veilige leefomgeving bieden aan kinderen
in Oost-Europa en Afrika, bijvoorbeeld in de vorm van
dagopvang en doorgangshuizen.


School


De kinderontwikkelingsprojecten richten zich op het
verbeteren van schoolresultaten door middel van
trainingen, naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding.
Huiswerkbegeleiding is nodig omdat ouders vaak
vanwege gebrek aan scholing niet in staat zijn om hun
kinderen te begeleiden. Tijdens de trainingen leren
kinderen praktische vaardigheden op het gebied van
gezondheid, hygiëne, persoonlijke verzorging,
omgangsvormen en het omgaan met geld. Ook bieden
maatschappelijk werkers in de projecten psychosociale
hulp aan kinderen en hun ouders.


Een betrokken gemeenschap


Dorcas vindt het belangrijk om de samenleving te
betrekken bij kinderontwikkelingsprojecten. Wanneer
gemeenschappen actief betrokken zijn bij projecten kan
er verandering komen in de levens van Roma-kinderen
in Oost-Europa of kinderen in Afrika die leven met hiv. Zij
worden niet langer uitgesloten en gestigmatiseerd.

nieuws archief

Rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 | KvK-nummer 41236410 | Disclaimer